گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۶۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۵۲۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۵۰۸۴ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٨/١٢/٧ - ۳۱۷ مورد

EDO مسئول


سرکارخانم دکترمهسا دست پاک

مسئول واحد EDOدانشکده دندانپزشکی

ایمیل: Mahsa.dastpak@yahoo.com

شرح وظایف مسئول واحد
1. همکاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضاي هیاًت علمی و فرایندهاي آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی در مانی مربوطه
2. ارائه مشاوره در زمینه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش
3. ارائه مشاوره در حیطه هاي مختلف فرایند یاددهی – یادگیري، اجراي روش هاي نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههاي آموزشی و اعضاي هیاًت علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
4. شرکت فعال در جلسات شوراي آموزشی دانشکده
5. دبیر کمیته علمی دانشجویی و استعداد هاي درخشان

 جستجو
پژوهش (۲۴۳۸ بازدید)
جلسه (۲۳۸۷ بازدید)
کارگاه (۲۲۸۳ بازدید)
بازدیدپژوهشی (۲۱۳۶ بازدید)
جلسه شورای پژوهشی (۱۸۵۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...