گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۶۶۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۴۵۷۶ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٨/١٢/٧ - ۳۱۷ مورد

چشم انداز دانشکده


 چشم انداز دانشکده: دانشکده دندانپزشکی بجنورد 

 ما بر انيم تا دانشجوياني تربيت نماييم كه در موقعيت حرفهاي از اساتيد خود برتر باشند. تحليل وضعيت موجود: نقاط قوت : - وجود نگرش سيستم عدم تمركز و تفويض اختيار - استفاده از نظرات گروههاي كارشناسي و كميتههاي تخصصي - وجود نگرش ارايه خدمات الكترونيك و غير حضوري - وجود نگرش خود ارزيابي عملكرد در دانشگاه - نگرش و تلاش در جهت توسعه آموزش و درمان تخصصي و تكميلي - وجود نگرش گسترش همكاريهاي بينالمللي و منطقهاي - وجود بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي آموزش و پژوهش - گستردگي و تنوع رشتههاي تحصيلي و تحصيلات تكميلي - وجود ساختارهاي پژوهشي مناسب - مدون بودن فرآيندهاي دانشكده و درج آن در وب سايت - تغيير نظام مالي دانشگاه از نقدي به تعهدي جستجو
پژوهش (۲۴۰۹ بازدید)
جلسه (۲۳۶۰ بازدید)
کارگاه (۲۲۵۷ بازدید)
بازدیدپژوهشی (۲۱۱۴ بازدید)
جلسه شورای پژوهشی (۱۸۰۸ بازدید)
خوش آمدید (۱۸۰۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...