گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۸۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۹۴۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۳۴۰۷۰ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/٦/٦ - ۳۵۱ مورد

فرم های واحدپایان نامه


لطفا جهت دانلود کلیک نمائید.

فرم _1_ارائه موضوع پایان نامه.docx

فرم _2_ارائه وتایید عنوان پایان نامه.docx

فرم _3_تصویب موضوع پایان نامه.docx

فرم _4_انتخاب استادراهنما.docx

فرم _5_انتخاب استادراهنمای دوم.docx

فرم _6_انتخاب استاد مشاور.docx

فرم _7_تعهد تکراری نبودن.docx

فرم8 -پروپوزال خام.doc

فرم9اخذکداخلاق.docx

فرم10رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی.docx

فرم شماره11گزارش پیشرفت پایان نامه.do

فرم 12 درخواست دفاع پایان نامه.docx

فرم 13صورتجلسه انتخاب داور.docx

فرم 14 درخواست برگزاری جلسه دفاعیه.docx

فرم15دعوت ازاساتید داورجهت حضوردرجلسه دفاع.doc

فرم16وقت برگزاري جلسه دفاع نهايي ازپايان نامه.docx

فرم 17اعلان برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه.docx

فرم 18اخذکدثبت پایان نامه.docx

فرم 19چک لیست ارزیابی پایان نامه.docx

فرم 20صورتجلسه دفاع ازپایان نامه.docx

فرم 21تاییداصلاحات پایان نامه.docx

فرم 22تاييديه اعضاي هيئت داوران.docx

فرم 23فرم شرکت درجلسات دفاعیه پایان نامه ها.docx

فرم 24تعهدنامه اصالت رساله یاپایان نامه.docx

فرم25گواهی تایپ پایان نامه.docx

فرم 26کاربرگ تاییدانجام صحافی.docx

فرم27صفحه شناسنامه.docx

فرم28بانک اطلاعات پایان نامه.docx

فرم29بانک اطلاعات چکیده پایان نامه ها.docx

فرم30فرم تحویل نسخه های پایان نامه.docx

فرم 30دستورالعمل تحویل پایان نامه.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جستجو
پژوهش (۳۲۳۷ بازدید)
جلسه شورای پژوهشی (۳۲۲۸ بازدید)
جلسه (۳۲۰۵ بازدید)
کارگاه (۳۰۶۰ بازدید)
بازدیدپژوهشی (۲۹۹۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...