گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۸۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۸۸۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۳۴۰۱۶ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/٦/٦ - ۳۵۱ مورد

وظایف وحقوق ناظرطرح های تحقیقاتی


تعیین ناظر طرح های پژوهشی

طبق نظر بازرسی کل کشور و شورای پژوهشی دانشگاه طرح های پژوهشی باید دارای ناظر باشند. این ناظر توسط مدیریت پژوهشی انتخاب  خواهد شد.

الف) وظایف ناظر:

*نظارت بر حسن اجرا: تطابق اجرای طرح با مفاد پروپوزال مصوب ( اهداف، زمان اجراء، نحوه اجرا، اخلاق، هزینه کرد، بازدید از گزارش پیشرفت، گزارش نهایی ... )

* محرمانه نگه داشتن نتایج تحقیق، بررسی ها  و رعایت اصول موازین اخلاقی در کل مراحل نظارت

*-نظارت ناظر بر اجرای طرح به لحاظ اخلاقی، بخصوص در مورد طرح های مداخله ای در رعایت کدهای حفاظت از آزمودنی های انسانی، کامل و با استناد به مصوبات کمیته اخلاق صورت پذیرد.

ناظر موظف است گزارش مبسوط این گونه طرح ها را به طور مستمر جهت ارائه به کمیته اخلاق به معاونت پژوهشی تسلیم نماید.

*بررسی گزارشات پیشرفت و نهایی ارائه شده توسط مجری و اظهار نظر به صورت محرمانه به مدیریت پژوهشی با استناد به مفاد پروپوزال مصوب (در واقع پرداخت بودجه پژوهشی به مجری منوط به ارایه گزارش پیشرفت کار و تایید ان توسط ناظر طرح-مدیر پژوهشی و معاونت اموزشی می باشد)

*ارائه گزارش اشکالات و خطاهای احتمالی عملکرد محقق/ محققین در حین اجرای طرح براساس مستندات به مدیریت پژوهشی  متبوع

ب: حقوق ناظر:

1-حق الزحمه ناظر حداکثر 5%کل اعتبار طرح پژوهشی می باشد ( خارج از بودجه طرح) که باتائید شورای پژوهشی،  مدیریت پژوهشی و دستورمعاونت آموزشی پرداخت می گردد . البته لازم به ذکر است که این مورد بایستی در هیئت رئیسه مطرح و تصویب گردد.

2-ناظر هیچ گونه حقوق معنوی ( از جمله گزارش نهایی، انتشار نتایج و ...)از طرح نخواهد داشت.

3- لازم است حقوق فردی علمی ناظر و محقق توسط طرفین رعایت شود و در موارد خاص شورای پژوهشی دانشگاه موضوع را بررسی و حل و فصل نماید.

*در صورتیکه ناظر به هر دلیل نتواند به وظایف و تعهدات مندرج دردستور العمل عمل نماید. معاونت پژوهشی فردی را به عنوان جایگزین، پس از تصویب شورای پژوهشی، انتخاب خواهد کرد.

*ناظر در صورت انصراف به ادامه نظارت تا پایان طرح، موظف است کلیه مستندات مربوطه را به معاونت پژوهشی تسلیم و تا معرفی جایگزین کماکان به تعهدات خود عمل نماید.

*بدیهی است تسویه حساب مربوط به حق نظارت با توجه به پیشرفت کار و از بودجه مصوب طرح تایید معاونت پژوهشی مسیر خواهد بود.   

* طبق مصوبه شورای پژوهشی تمام طرح های پژوهشی از تاریخ 89/11/01 باید دارای ناظر باشند.

 

 

 جستجو
پژوهش (۳۲۳۵ بازدید)
جلسه شورای پژوهشی (۳۲۲۴ بازدید)
جلسه (۳۱۹۸ بازدید)
کارگاه (۳۰۵۳ بازدید)
بازدیدپژوهشی (۲۹۹۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...