گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۰ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۷۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۶۱۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۴۸۲۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٨/١٢/٧ - ۳۱۷ مورد

اهداف و چشم انداز ها


رئوس وظایف و اهداف EDO 

الف ) ارزشیابی آموزشی:

1-  همکاری  در انجام  ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت EDC .

2- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

3-  بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی  و ارزشیابی نحوه فعالیت اساتید مشاور

4-  ارزشیابی مدرسین

ب) برنامه ریزی آموزشی ، طراحی  کوریکولوم

1-هدایت  و حمایت  علمی  و فنی  از اصلاحات آموزشی (محتوای آموزشی ، شیوه های تدریس  و ... )

2- جلب حمایت  و پیگیری  ارائه طرح درس Lesson plan     توسط اعضای هیئت علمی

3- ارزیابی  نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی ( مهارت های تدریس ، مهارت های پژوهشی، برقراری ارتباط  ، آزمون سازی  و (...

ج) پژوهش در آموزش :

1- تعیین اولویت  های پژوهشی در حوزه  آموزش دانشکده

2- مشارکت در طراحی و اجرای و پژوهش های حوزه آموزش .

3- تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی

4- تشویق  اعضای هیئت علمی  به انجام  تحقیقات آموزشی

5- اطلاع رسانی در زمینه سایت و ارتباطات آموزشی

6-ارتباط مستمر با مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی جهت تصویب و کارشناسی .

د) آموزش مداوم :

1-مشارکت در نیاز سنجی  و نظر سنجی  در باره برنامه های آموزشی مداوم دانشکده ها و دانشگاه .

2-مشارکت در طراحی  و سامان دهی  برنامه های آموزش مداوم.

هـ ) آموزش اساتید :

1-هماهنگی جهت شرکت اعضای هیات علمی  دانشکده  در  کارگاههای  توانمند سازی 

2- همکاری   در طرح  و برنامه ریزی  کارگاههای آموزشی .

3-تهیه و انتشار مطالب  علمی  در زمینه فرآیند یاددهی - یادگیری

4-ایجاد بانک اطلاعات فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی اعضاء هیات علمی.

و) هدایت  و حمایت دانشجویان استعدادهای درخشان: 

1- انتخاب  استعدادهای درخشان دانشکده براساس استانداردهای ابلاغی EDC       دانشگاه

2-بهبود  برنامه های  حمایت از استعدادهای درخشان  دانشکده و برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز دانشجویان مربوطه و....

 جستجو
پژوهش (۲۴۲۲ بازدید)
جلسه (۲۳۷۶ بازدید)
کارگاه (۲۲۷۱ بازدید)
بازدیدپژوهشی (۲۱۲۵ بازدید)
جلسه شورای پژوهشی (۱۸۲۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...