گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۵۴ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۹۵۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۳۳۹۲۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/٦/٦ - ۳۵۱ مورد

کمیته دانش پژوهشی


کمیته پژوهش درآموزش :

هدف اصلی این کمیته کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی ازطریق ترغیب انجام طرح های کاربردی پژوهشی درآموزش وگسترش اجرا و به کارگیری این طرح ها ست .

فعالیتها:

- بهبود و توسعه در پژوهش های آموزشی بر اساس اولویتهای پزوهشی و بر اساس نتایج حاصله، نهادینه شدن تغییرات اموزشی و  بسط تجارب مفید در زمینه آموزش

- همگانی شدن و ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر تدریس

- بررسی و اعلام اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده پزشکی و مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های فوق

-ارتقاء کمی و کیفی توانمندی های اعضاء هیئت علمی در ابعاد آموزش و پژوهشجستجو
پژوهش (۳۲۳۲ بازدید)
جلسه شورای پژوهشی (۳۲۲۰ بازدید)
جلسه (۳۱۹۵ بازدید)
کارگاه (۳۰۴۸ بازدید)
بازدیدپژوهشی (۲۹۹۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...